Во Македонија ќе се гради соларни панели на местото на рудникот за јаглен Осломеј

Европската унија ја пофали Македонија за проектот на обновлива енергија. Станува збор за проект за трансформација на застарени рудници за јаглен кој треба да се трансформират во две нови сончеви централи.

Проектот е заеднички со целта на Европската унија за намалување на загадувањето и климатските промени пишуват од Eurасtіv.

“Зелен договор” нa EУ предвидува намалување на емисиите на газ до нула од среднината на векот но се соочува со проблем од зависноста на јагленот во Полска.

Меѓународна организација создадена од Европската Унија опфаќа девет амициозни држави членки на Европската унија како и членки кој претендираат за влез во неа како што е Македонија.

“Cо овој проект Македонија покажува дека е одличен пример за тоа как рудниците за јаглен можат да бидат рентабилно преобразени и да осигурат нови вработувања на бившите работници во секторот и да го зголемат развојот во регионот.” коментира Џентз Копач раководителт на Секретарјатот за Енергија во Европската Унија.

Владата во Македонија објави оглас со која бара инвеститори кој ке изградат два сончеви енергетски парка кој ке бидат со моќност од 100 мегавата. Предвидено е парковите да се изградат на местото на рудникот за јаглен Осломеј. Проектот ќе биде приватно партнерство со државната компанија за електрична енергија ЕЛЕМ.

Сите заинтересирани страни можат да ги дадат понудите до 8 мај проценката на проектот е 80 милиона евра.

Договорот ке важи 35 години со што потенцијалниот инвеститор ќе плаќа годишна такса од 10% од приходите на продажба на моќност од сончевиот парк на пазарна цена. После истекувањето на рокот паркот ќе премине во рацете на ЕЛЕМ.

Додека Македонија се откажува од производство на енергија од јаглен за да ги постигне климатските цели.

Западен балкан останува дом на седум од десет те нај загадувачки централи од јаглен во Европа.

Според извештајот од Светска банка се вели дека околу 1600 луѓе умираат предвреме секоја година како резултат на загадениот воздух во Македонија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Архива