Овошјето кој ќе содржи пестициди ќе биде забрането во Европската Унија

Забрана за увоз на овошје кое содржи меѓу останатите и траги од хлоропирифос и пестицид кој е штетен за здравејето на луѓето.

Забрана за увоз на овошје кое содржи меѓу останатите и траги од хлоропирифос и пестицид кој е штетен за здравејето на луѓето.

Во секое овошје што ќе биде пронајден овој пестицид ќе биде повлечен од пазарите.

Хлоропирифос претставува ефикасна заштита за над 50 посеви од голем број штеточни.

Овој пестицит се употребува долги години уште од 60-тите години на минатиот век.

Земјоделците масовно го користат овој пестицид и тој е честа состојка во комерцијалните препарати кои се продаваат и кај нас и во регионот.

Многу податоци покажуваат дека хлоропирифосот има штетно влијание врз здравјето на децата, а доведува и до генетски оштетувања, стерилитет, па и канцер.

Најчесто трагите од овој пестицид се наоѓаат кај јаболките и крушите.

Архива