15 големи компании во кој вработените не се среќни

Close-up Photo Of Businesspeople Holding Jigsaw Puzzle

Работата игра многу важна но понекогаш и негативна улога во психолошкото здравје на вработените.

Половина од американските работници велат дека работата им е виновна за зголемен стрес и други проблеми со психата според проучувањето на компанијата за човечки ресурси Paychex.

Социјалната мрежа Blind публикуваше статија за компаниите со најнесреќните вработени.

Blind анкетира повеќе од 10 000 корисници на нејзиниот сајт во период од 9 до 31 декември, прашањето гласеше Колку од вас се чуствуват среќни или несреќни за време на работата.

Корисниците на социјалната мрежа се од различни индустрии како технологија, финансии, здравство и трговија на мало.

Според извештајот на социјалната мрежа Blind – компаниите WeWork, JPMorgan Chase и компанијата Nutanix се ангажирале најголем број на несреќни работници.

Овие 15 компании се со нај малко среќни вработени според анкетата на Blind:

15. Twitter

14. Splunk

13. Expedia

12. IBM

11. NVIDIA

10. eBay

9. Grab

8. Oracle

7. Intuit

6. Qualcomm

5. Visa

4. Symantec

3. JPMorgan Chase

2. WeWork

1. Nutanix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Архива