7 стартап компании кој ќе го променат светот во 2020 год.

Циментот кој апсорбира јаглерод диоксид,Човечки гени создадени со инжинерство за гени, алгоритам за штедење храна сето тоа се иновативни решенија до кој дошле некои компании.

Ако се мислите кој се бизниси ќе се дадат големо влијание во различни индустрии во новата година порталот Іnс. ни представува 7 стартап бизниси кој ги чекавме извесно време.

1. Ѕоlіdіа

Што се однесува до загадувањето на околината производството на цимент е од основните виновници со околу 7 % емисија на штетни гасови во светот. Сместена во Њу Џерси Hю Джъpcи Ѕоlіdіа користи патентиран процес за решавање на овој пробле заменувајки го овој варовник со синтетички материјал за кој е потребно по ниски температури и по малко користење на енергија од традиционалните методи.

Ѕhаре Тhеrареutісѕ

Со седиште во Сиетал компанија која изработува технологија која може да модифицира човечка ДНК за да корегира мутациите или да ги елиминира болестите.

Ѕhаре Тhеrареutісѕ e ocнoвaнa во 2018 г. и ce базира на иновација на професор по биоинжинер Праштант Мали.. Во првичното собирање на капитал компанијата успева да собере 35,5 милиони долари кој и помагаат да изгради добра екипа и да отвори канцеларии во Кембриџ

3. Веttеr Моrtgаgе (bеttеr.соm)

Со седиште во Њу Јорк Веttеr.соm ce обидува да го олесни процесот за кандидирање за хипотекарни кредити и да го олесно во онлајн средината. Компанијата нема такси или процент а приходите ги генерира само од лихви.

Ако се има во предвид дека традиционалното одобрување а хипотека може да се чека неколку недели со оваа платформа тоа се прави за само неколку минути багодарение на автоматизираниот процес. Платформата е одобрена во 44 држави а ќе стартува во Њу Јорк во 2020 година и се очекува до март да ја има во сите 50 држави.

4. Аfrеѕh

Трговците на мало во САД фрлаат расипана храна во вредност од 18 милјарди долари секоја година кое е многу лошо како за нив така и за средината во која се наоѓаат .

Стартап комапнијата која се наоѓа во Сан Франциско создава софтвер кој користи алгоритам на вештачка интелегенција за да помогна на маркетите да ги оптимизираат своите залихи од свежа храна и да ги намалат отпадоците. Таа е основана во 2016 години и од компанијата велат дека партнери им се неколко големи вериги за храна. Дел од нив велат дека овој алгоритам им е помогнал да ги намалат отпадоците наполовина .

5. Undеrѕtоrу

Која се наоѓа во Медисон старт ап кој создаваат мереролошки податоци кој анализираат илјадници податоци во секунда следат врнежи, ветер температура влажност. Во 2019 год тие влегуваат во партнерство со осигорителната компанија МЅІ GuаrаntееdWеаthеr. Целта е преку податоци да се помогне во исплаќање на штетите кој настанале од град.

6. Моvаndі Влегувањето на 5 тата генерација на мрежи 5G зaпoчнa во 2019 г. и ќе се шири во 2020 г.Но некои експерти се сомневаат дека технологијата која има способност да префрла големи количества на податоци за краток период нема да биде достапна во определени зони.

Моvаndі, која се наоѓа во Калифорнија има за цел да се справи со овие проблеми . Тие создаваат технологија која ја шири мрежата на 5G лeнтите. Овој стартап веќе има генерирано 30 мил долари и преговара со глемите снабдувачи на мрежи за потенцијално партнерство.

7. Реtаl Целта на овој стартап е да го олесни одобрувањето на кредитни картички.Тој е насочен кон по младата генерација кој сеуште немат солидно кредитно минато . Компанијата се наоѓа во Њу Јорк и својата дејност ќе ја рашири во 2020 година благодарение на финансирањето преку капитален ризик од 30 и 300 милиони финансирање на долгови.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Архива