Македонија

„Алкалоид“ со инвестиции во износ од над 275,5 милиони денари, со раст на консолидираниот извоз од 25% и со 56 нови вработувања во периодот јануари-март 2020 г.

Според единечниот биланс на успех, во периодот јануари-март 2020 година, продажбите достигнуваат 2.509.772.821 денари, што…

Архива