Технологија

Како се родил знакот @

Овој симбол е познат на секој интернет корисник. Но неговото раѓање не е во овој век на компјутери тој е бил познат уште во Срдниот век и е имал различно значање. Има повеќе верзии на настанување на овој симбол и секоја од нив е интересна и заслужува внимание.

Архива